Gecertificeerde arbodienstverlening

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de certificering van de arbodienstverleners waarbij uw klanten zijn aangesloten. Wij merken dat niet alle arbodienstverleners die aan verzuimverzekeringen in onze klantportefeuille zijn gekoppeld over de vereiste certificering beschikken. De wet en de verzekeringsvoorwaarden stellen dit wel verplicht. Ook zien wij in de praktijk dat verzekeraars steeds strikter toezien op de naleving. Ongecertificeerde arbodienstverlening levert voor uw klant een risico op dat ook uw zorgplicht als adviseur kan raken. We vertellen u daarom graag wat u kunt doen om problemen te voorkomen. Ook staan we stil bij de bijdrage die wij hier zelf aan leveren.

Wij houden u en uw klant graag scherp

Als gespecialiseerde assuradeur zien wij het als onze taak om werkgevers scherp te houden op kwaliteit en wettelijke verplichtingen. Daarnaast doen we er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat u en uw klant bij een beroep op een van onze verzuimverzekeringen met vervelende consequenties te maken kunnen krijgen. Het is duidelijk dat dit risico bij samenwerking met een ongecertificeerde arbodienstverlener aanwezig is. Daarom vragen we zowel u, als bestaande en nieuwe klanten om alert te zijn op de certificeringsstatus van arbodienstverleners.

Deze stappen kunt u zelf zetten

Er zijn diverse stappen die u als adviseur kunt zetten om problemen door ongecertificeerde arbodienstverlening te voorkomen.

Deze bijdrage leveren wij

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze afdeling Acceptatie Inkomen op 0314 760 367 of stuur een mail naar inkomen@mandaatassuradeuren.nl. We helpen u graag verder.