Mandaat Assuradeuren - Nieuws
Oorlog in Oekraïne

De gevolgen van de oorlog zullen op grote schaal voelbaar zijn voor iedereen in Europa. Lees op onze speciale Oekraïne pagina wat dit voor u kan betekenen.

Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten

Werkgevers en adviseurs doen er goed aan, alert te zijn op de gevolgen van de achterstanden bij de WIA-keuring door UWV. De doorlooptijd is al opgelopen tot rond de 17 weken en het einde lijkt nog niet in zicht. Wie nu een langdurig zieke werknemer heeft, krijgt dus vrijwel zeker te maken met een vertraagd oordeel over het recht op een uitkering. Hier zijn 4 zaken om op te letten.

Communicatie voor uw werkgeversrelaties

Wilt u als adviseur een werkgeversversie van dit bericht om zelf te delen met uw klanten? Klik dan hier om deze direct te downloaden.

De achterstanden bij UWV zijn het gevolg van een groeiend takenpakket, een hardnekkig tekort aan verzekeringsartsen en vertraagde beoordelingen door de coronacrisis. Hier hebben werkgevers uiteraard geen invloed op. Maar dit wil niet zeggen dat u en uw klant helemaal niets kunnen doen of de gevolgen altijd zomaar moeten accepteren.

1. Let op de uitsteltermijn
Na ontvangst van de WIA-aanvraag moet UWV in principe binnen 8 weken een beslissing nemen. Wil de uitkeringsinstantie deze termijn onderbreken of verlengen, dan moet zij dit tijdig melden.

  • Check of de melding binnen is vóór de 8 weken zijn verstreken.
  • Ga na of de nieuwe beslistermijn volgens de regels is en of UWV zich eraan houdt.
  • Zorg dat uw klant weet wat hij kan doen als UWV niet volgens de regels handelt.

2. Maak bezwaar tegen te late loonsancties
Is de wachttijd voor de WIA eenmaal verstreken, dan mag UWV geen loonsanctie meer opleggen wegens tekortkomingen bij de re-integratie.

  • Check of UWV een loonsanctie tijdig heeft opgelegd en maak bezwaar als dit niet het geval is.

3. Laat de loondoorbetaling niet zomaar staken
De meeste werkgevers zijn zich zeer bewust van het einde van de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken. Klakkeloos stoppen met betalen is echter niet verstandig.

4. Wijs de werknemer op de optie van een voorschot
Was de WIA-aanvraag op tijd en is er geen loonsanctie opgelegd, maar komt de beslissing van UWV te laat? Dan is er geen reden om het loon nog langer door te betalen. Maar het is natuurlijk wel zo prettig als de werknemer hier niet de dupe van wordt.

© 2023 Mandaat Assuradeuren