Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten

Werkgevers en adviseurs doen er goed aan, alert te zijn op de gevolgen van de achterstanden bij de WIA-keuring door UWV. De doorlooptijd is al opgelopen tot rond de 17 weken en het einde lijkt nog niet in zicht. Wie nu een langdurig zieke werknemer heeft, krijgt dus vrijwel zeker te maken met een vertraagd oordeel over het recht op een uitkering. Hier zijn 4 zaken om op te letten.

De achterstanden bij UWV zijn het gevolg van een groeiend takenpakket, een hardnekkig tekort aan verzekeringsartsen en vertraagde beoordelingen door de coronacrisis. Hier hebben werkgevers uiteraard geen invloed op. Maar dit wil niet zeggen dat u en uw klant helemaal niets kunnen doen of de gevolgen altijd zomaar moeten accepteren.

 1. Let op de uitsteltermijn
  Na ontvangst van de WIA-aanvraag moet UWV in principe binnen 8 weken een beslissing nemen. Wil de uitkeringsinstantie deze termijn onderbreken of verlengen, dan moet zij dit tijdig melden.

Check of de melding binnen is vóór de 8 weken zijn verstreken.
Ga na of de nieuwe beslistermijn volgens de regels is en of UWV zich eraan houdt.
Zorg dat uw klant weet wat hij kan doen als UWV niet volgens de regels handelt.

 1. Maak bezwaar tegen te late loonsancties
  Is de wachttijd voor de WIA eenmaal verstreken, dan mag UWV geen loonsanctie meer opleggen wegens tekortkomingen bij de re-integratie.

Check of UWV een loonsanctie tijdig heeft opgelegd en maak bezwaar als dit niet het geval is.

 1. Laat de loondoorbetaling niet zomaar staken
  De meeste werkgevers zijn zich zeer bewust van het einde van de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken. Klakkeloos stoppen met betalen is echter niet verstandig.

Check of de WIA-aanvraag wel tijdig (uiterlijk in week 93) is ingediend.
Controleer of UWV mogelijk de loondoorbetaling heeft verlengd (loonsanctie).
Ga bij een loonsanctie na wat de beste koers is: bezwaar maken of gebreken herstellen en een bekortingsverzoek indienen.

 1. Wijs de werknemer op de optie van een voorschot
  Was de WIA-aanvraag op tijd en is er geen loonsanctie opgelegd, maar komt de beslissing van UWV te laat? Dan is er geen reden om het loon nog langer door te betalen. Maar het is natuurlijk wel zo prettig als de werknemer hier niet de dupe van wordt.

Voorkom dat werknemers zonder inkomen komen te zitten, wijs op de mogelijkheid van een tijdelijk voorschot op de WIA-uitkering.
Wijs hierbij ook de regels voor terugbetaling van te hoge of ten onrechte ontvangen WIA-uitkeringen.