Home

Als gevolmachtigd agent bieden wij uitsluitend verzekeringen aan via samenwerkende adviseurs. Deze adviseurs hebben meestal naast onze samenwerking ook nog andere samenwerkingsovereenkomsten met andere verzekeraars.

Wij treden op als gevolmachtigd agent, dit betekent dat wij door de adviseurs ingediende verzekeringsaanvragen en of mutaties in behandeling nemen. Als een aanvraag of mutatie geaccepteerd wordt door ons, zullen wij ook de polis opmaken. Naast het acceptatie gedeelte verzorgen wij ook voor een snelle en adequate afwikkeling van uw ingediende schade.

Verzekeraars en Kantoren

Voor een overzicht van de samenwerkende adviseurs verwijzen u graag naar deze pagina.

Meer informatie?

Meer informatie?
Wilt u weten wat ons protocol is, of wat het begrip ‘een gevolmachtigd agent’ inhoudt? Kijkt u dan ook eens naar ons:

Protocol volmacht
Volmachtbrochure NVGA

Verzekeraars

Samenwerkingsverbanden