U heeft schade, wat nu?

Klik hier om gemakkelijk en snel direct uw schade te melden.

Schademelding

Na ontvangst van uw schademelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Ontvangstbevestiging

Wij beoordelen of uw verzekering dekking biedt. Binnen tien werkdagen nadat wij uw melding hebben ontvangen, informeren wij u inhoudelijk over uw schademelding.

Kleine schade
Gaat het om een kleine schade? Dan handelen wij uw schade snel af, mits uw melding volledig is en uw verzekering de schade dekt. Soms vragen we u nog om aanvullende informatie.

Grote schade
Gaat het om een grotere schade? Dan schakelen we een expert in. Het expertisebureau neemt binnen één werkdag contact met u op om een afspraak te maken. Indien nodig bezoekt de expert u op de dag van de schade. Samen met u controleert de expert de schadeoorzaak en stelt hij of zij het schadebedrag vast. Vervolgens adviseert de expert u over het herstel van de schade en het wegnemen van de oorzaak. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapport. Op het moment dat wij het rapport ontvangen, beoordelen wij de schade en informeren we u binnen tien werkdagen.

Belangrijk om te weten:

  • De expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan Mandaat Assuradeuren;
  • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties;
  • De expert doet geen uitspraken over de dekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is;
  • Wij betalen de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld.

U mag ook uw eigen expert inschakelen. In dit geval stelt uw expert de schade vast samen met de door ons ingeschakelde expert. De kosten die uw expert maakt vergoeden wij tot maximaal het bedrag dat wij vergoeden aan de door ons ingeschakelde expert. Indien de kosten van uw expert hoger zijn, vergoeden wij het meerdere ook als deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt. Het kan dus voorkomen dat een deel van de kosten voor uw rekening komt.

Schadevergoeding

Als blijkt dat u recht heeft op een schadevergoeding, ontvangt u die zo snel mogelijk van ons.