Mandaat Verzuim Support

Langdurig verzuim van werknemers brengt veel kosten en risico’s met zich mee. Een goede reden om alert te zijn op verplichtingen en mogelijkheden. Wie bij ons een verzuimverzekering heeft afgesloten, staat er gelukkig niet alleen voor. Onze vaste service Mandaat Verzuim Support houdt iedereen scherp op kosten, risico’s en kansen.

Wel extra ondersteuning, geen extra kosten

Mandaat Verzuim Support is een vaste service bij onze verzuimverzekeringen en biedt werkgevers extra ondersteuning bij langdurig verzuim. Het doel: de kans op succesvolle terugkeer zo groot mogelijk maken. Onze specialisten kijken mee bij de re-integratie, in aanvulling op de lopende (en wettelijk verplichte) dienstverlening door de arbodienst of bedrijfsarts. Extra ondersteuning dus, maar zonder extra kosten. Daarnaast vormt deze dienstverlening een verplichte controle die wij namens uw verzekeraar uitvoeren op grond van de polisvoorwaarden.

Specialisten kijken mee bij de re-integratie

De specialisten van Mandaat Verzuim Support nemen na 4 tot 6 weken zelf contact op om de re-integratie te bespreken. Hebben werkgever en arbodienstverlener(s) alles gedaan wat mogelijk is, kan er ergens nog iets beter? Daarnaast checken ze de volledigheid van het verzuimdossier: zijn in elk geval alle wettelijk verplichte stappen gezet én correct geadministreerd? Zo vergroten we de kans dat werknemers weer aan de slag komen en verkleinen we de kans op loonsancties van UWV.

Meer weten?
Bekijk Folder Mandaat Verzuim Support als magazine
Download Folder Mandaat Verzuim Support als pdf