Dienstverlening

Een verzekering kan nooit het volledige antwoord zijn op de financiële risico’s waar een werkgever mee te maken heeft. Je wilt deze risico’s bij voorkeur ook met gerichte acties beheersen. Onze dienstverlening geeft grip op de zaak.

Mandaat Preventie Pakket

Voorkomen dat schade ontstaat. Dat is het doel van het Mandaat Preventie Pakket. Dit biedt HR- en preventieve dienstverlening in aansluiting op onze Verzuimverzekering.
Lees meer

Dienstverlening Ziektewet ERD

Met onze verzekering voor Ziektewet eigenrisicodragen (ERD) hebben werkgevers niet alleen de financiële risico’s rond ziekte van tijdelijke medewerkers goed onder controle. De bijbehorende dienstverlening zorgt er ook voor dat Ziektewet eigenrisicodragers aan alle regels voldoen die de wet aan hen stelt. Deze dienstverlening maakt standaard deel uit van onze Verzekering Ziektewet ERD.
Lees meer

Mandaat Verzuim Support

Langdurig verzuim van werknemers brengt veel kosten en risico’s met zich mee. Een goede reden om alert te zijn op verplichtingen en mogelijkheden. Wie bij ons een verzuimverzekering heeft afgesloten, staat er gelukkig niet alleen voor. Onze vaste service Mandaat Verzuim Support houdt iedereen scherp op kosten, risico’s en kansen.

Lees meer

Verzuimstopper

Psychische klachten en aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn de grootste veroorzakers van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Voorkomen is lastig: op beide terreinen zijn mensen geneigd beginnend ongemak te negeren.

Lees meer