Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Mandaat Assuradeuren B.V. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt. Bij Mandaat Assuradeuren B.V. tolereren wij geen enkele vorm van fraude.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?

Onder fraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Dit geldt ook voor het moment dat de verzekering wordt aangevraagd.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie bij de aanvraag voor een verzekering (mededelingsplicht);
 • Het niet meedelen dat er sprake is van een strafrechtelijk verleden;
 • Het niet eerlijk opgeven van informatie bij het claimen van schade aan de verzekeraar;
 • Het niet eerlijk meedelen van wat er is gebeurd;
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s;
 • Meer claimen dan de geleden schade;
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Voorkom misverstanden

Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden!

Hoe sporen wij fraude op?

Wij doen er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Dat is niet alleen ons eigen belang maar ook het belang van onze klanten. Hoe dan wij dat?

 • Wij en onze volmachtgevers (verzekeraars) beschikken over fraude-indicatoren.
 • Wij en onze volmachtgevers (verzekeraars) werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren. Een digitaal onderzoek kan onderdeel uitmaken van het acceptatie- of schadeproces.
 • De verzekeringsbranche verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.
 • Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, zoals de afwikkeling van schade, voor statische analyses en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tot slot kunnen deze gegevens worden gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude. Alle verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in de databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op de registratie van toepassing.
 • Wij trainen onze medewerkers om fraude te herkennen.
 • U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als er sprake is van fraude, dan nemen wij en onze volmachtgevers (verzekeraars) een aantal maatregelen afhankelijk van de ernst en omvang, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd;
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht;
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst bij Mandaat; uw gegevens worden opgenomen in ons Intern Verwijzings Register;
 • De verzekeraar plaatst u op een externe incidentenlijst (Extern Verwijzings Register) bij de Stichting CIS. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd en is een waarschuwingslijst. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS? Kijk dan op www.stichtingcis.nl;
 • De verzekeraar verhaalt de indirecte schade (vanwege noodzakelijke interne werkzaamheden) die ontstaat door verzekeringsfraude op de fraudeur. Deze indirecte schade bedraagt minimaal € 101,00 voor fraude bij het aanvragen van een verzekering en minimaal € 532,00 voor fraude bij het claimen van een schade. Daar bovenop kunnen zij ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Zij maken hierbij gebruik van de dienstverlening van SODA. Meer over SODA vindt u op www.so-da.nl;
 • De verzekeraar kan aangifte doen bij de politie.

Fraude melden?

Als u het vermoeden heeft dat een verzekerde of andere relatie van ons fraudeert, kunt u dat aan ons melden. U kunt per mail contact met ons opnemen via e-mailadres Speciale.Zaken@mandaatassuradeuren.nl.

Wij zullen zorgvuldig met de informatie omgaan. Indien u liever anoniem een melding doet, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

U bent goed verzekerd bij Mandaat Assuradeuren B.V. Via uw premie betaalt u – als betrouwbare klant – mee aan het fraudegedrag van anderen, dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudepreventie en -bestrijding!