Betalingsachterstand verzekering

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening hebt staan. Dan lukt het ons of uw adviseur niet om de premie te incasseren. U kunt ook een keer vergeten uw premie over te maken. In beide gevallen heeft u een betalingsachterstand. U ontvangt van ons of uw adviseur dan een betalingsherinnering.

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?
Wilt u uw openstaande premie direct betalen? En betaalt u de premie aan ons?
Dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL09RABO0113202288 t.n.v. Mandaat Diensten. Vermeld daarbij altijd uw polisnummer.

Wilt u uw openstaande premie direct betalen? En betaalt u de premie aan uw adviseur?
Dan kunt u dat doen via het rekeningnummer van uw adviseur. Vermeld daarbij altijd uw polisnummer.

Kunt u niet meteen betalen? En heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Cannock Incasso?
Neem dan contact op met uw adviseur.

Heeft u al een brief van Cannock Incasso gekregen?
Dan loopt het contact over uw betalingsachterstand via hen. U kunt hen bereiken van 8.30 tot 17.00 uur op 010-2051740. Zij helpen u dan verder.

Heeft u zorgen over uw financiën of hebt u schulden?
Al ruim 36.000 mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Wat gebeurt er als u een betalingsachterstand heeft?
Reageert u niet op onze betalingsherinneringen?
Dan lopen uw betalingsachterstand én aanmaningskosten op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau, Cannock Incasso, het van ons over.

U kunt misschien een betalingsregeling treffen
Lukt het u niet om uw premieachterstand in één keer te betalen?
Dan kunt u misschien een betalingsregeling treffen. Samen met u stellen wij en uw adviseur een betalingsregeling vast. Wij moeten de premie dan wel kunnen incasseren van uw rekening. Als dat niet lukt, vervalt de regeling. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met uw adviseur.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is jouw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijgt u van RDW een boete van honderden euro’s. U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?
Als u de premie niet betaalt, stopt de dekking van uw verzekering. In de brief staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

U hebt betaald. Wanneer bent u weer verzekerd?
U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij uw achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Wilt u voortaan via automatische incasso betalen?
Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist.

Zo stelt u een automatische incasso in
Geef dit bij voorkeur telefonisch door aan uw adviseur. Of stuur een e-mail naar info@mandaatassuradeuren.nl.
Geef daarin aan dat u voortaan per automatische incasso wilt betalen.
Vermeld in uw e-mail uw volledige naam, uw adresgegevens, uw rekeningnummer en het polisnummer van uw verzekering.