Stijgende werkgeverslasten raken ook verzuimverzekeringen

Werkgevers en adviseurs doen er goed aan, alert te zijn op de gevolgen van stijgende werkgeverslasten voor verzuimverzekeringen. Veel bedrijven hebben door de krappe arbeidsmarkt en indexeringen te maken met fors hogere lonen. Ook bevatten nogal wat cao’s tegenwoordig verplichtingen die de traditionele 170% loondoorbetaling bij ziekte overstijgen. Deze trends kunnen het noodzakelijk maken om kosten, risico’s en verzekeringswensen (opnieuw) in kaart te brengen.

Communicatie voor uw werkgeversrelaties

Wilt u als adviseur een werkgeversversie van dit bericht om zelf te delen met uw klanten? Klik dan hier om deze direct te downloaden.

Bij de stijgende werkgeverslasten zijn twee belangrijke trends te onderscheiden. In de eerste plaats zijn door de inflatie en de krappe arbeidsmarkt de lonen flink omhooggegaan. Zo ging het minimumloon per 1 juli van € 1.934,40 naar € 1.995,00 (+3,13%), nadat het per 1 januari al met ruim 10% was gestegen. Ook de cao-lonen lieten met 5% in het eerste kwartaal een forse stijging zien, volgens het CBS zelfs de grootste in 40 jaar. Daarnaast is er in veel cao’s nog iets anders aan de hand. Waar het vroeger gebruikelijk was de loondoorbetaling bij ziekte te beperken tot 170% over twee jaar, wordt deze begrenzing tegenwoordig steeds vaker losgelaten. Volgens cao-onderzoek van het ministerie van SZW kan inmiddels bij ruim 6 op de 10 werknemers de doorbetaling hoger uitvallen.

Meerdere gevolgen zijn denkbaar

De geschetste ontwikkelingen kunnen meerdere gevolgen hebben voor verzuimverzekeringen. We zetten er een paar op een rij.

Adviestip

Waar kosten en risico’s wijzigen, is het zaak te controleren of een eerder afgesloten verzekering nog optimaal aansluit bij de actuele behoefte. De zorgplicht schrijft voor dat financieel adviseurs hun klanten hier bij een lopend product proactief over benaderen. Goed om dit najaar mee de slag te gaan, dus!