Advieskans: strenger inspectiebeleid RI&E

Wilt u als adviseur graag met werkgevers in gesprek over betere verzuimpreventie? Een nieuwe aanpak van de Nederlandse Arbeidsinspectie biedt een mooie aanleiding. De toezichthouder voert naast fysieke controles nu ook administratieve checks uit op de aanwezigheid van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Kan een werkgever geen RI&E en/of plan van aanpak overleggen, dan volgt een boete.

In de wettelijk verplichte RI&E zet een werkgever de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in zijn bedrijf op een rij. In het bijbehorende plan van aanpak geeft hij aan hoe hij die risico’s zo veel mogelijk wil beperken. Van oudsher controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) op de aanwezigheid van een actuele RI&E bij fysiek bedrijfsbezoek. Sinds kort zijn hier administratieve controles bijgekomen. Hierbij krijgt de werkgever een schriftelijk verzoek om zijn RI&E en het bijbehorende plan van aanpak te uploaden. Wie niet tijdig aan zo’n verzoek voldoet, krijgt een boete. Omdat deze werkwijze voor de inspectie veel minder bewerkelijk is, kunnen er meer controles plaatsvinden. Dit verhoogt voor werkgevers zonder RI&E fors de ‘pakkans’.

Boete kan oplopen tot € 7.500
De inspectie heeft alle reden om zich in te spannen voor RI&E-controles. Het is al jaren een bekend gegeven dat veel werkgevers geen goede of zelfs helemaal geen RI&E hebben. Nu lijkt er een manier te zijn gevonden om hier iets aan te doen. De boete bij nalatigheid kan oplopen tot € 4.500 voor het ontbreken van een RI&E en nog eens € 3.000 voor het ontbreken van een plan van aanpak. Deze maximumbedragen gelden voor bedrijven vanaf 500 medewerkers. Kleinere bedrijven betalen hier een percentage van dat stapsgewijs oploopt met het aantal werknemers. Bij 12 medewerkers gaat het bijvoorbeeld om € 1.350 en € 900 (30% van € 4.500 + 30% van € 3.000). Daarnaast moet de werkgever dan uiteraard nog kosten maken om alsnog een RI&E en plan van aanpak op te stellen.

In gesprek over de RI&E
Deze ontwikkeling biedt u als adviseur een ingang om met werkgevers in gesprek te gaan, en zeker niet alleen over het gevaar van boetes. De RI&E vormt een onmisbare basis voor een goed Arbobeleid. Hier werk van maken betaalt zich voor de werkgever altijd uit. Hij voorkomt zo niet alleen problemen bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie, maar vergroot bovenal zijn grip op kostenrisico’s rond verzuim. Denk bijvoorbeeld aan de premie die hij betaalt voor zijn verzuimverzekering en het eigen risico dat hij met de verzekeraar heeft afgesproken. Maar ook aan de kosten van omzetverlies, vervanging, re-integratie en ziektebegeleiding.

Op zoek naar een betrouwbare RI&E-partner?

Alpina Group werkt nauw samen met RI&E-specialist Arbode Consultancy. Neem vrijblijvend contact op via telefoon 0183 – 648864 of stuur een mail naar ac@arbode.nl. De deskundige adviseurs van Arbode helpen u graag verder.