CBS noteert zevende jaar met stijgend ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van werknemers vertoont nu al voor zeven jaren een stijgende lijn. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en is dat sinds 2016 telkens zo geweest. De gezondheids- en welzijnszorg had het hoogste verzuim, het openbaar bestuur noteerde de grootste stijging.

Communicatie voor uw werkgeversrelaties
Wilt u als adviseur een werkgeversversie van dit bericht om zelf te delen met uw klanten? Klik dan hier om deze direct te downloaden.

Volgens de nieuwe cijfers van het CBS was het ziekteverzuim eind vorig jaar gemiddeld 5,6%. Hiermee naderen we het niveau van de verzuimpiek in het jaar 2000. Toen lieten de statistieken het hoogste verzuim zien in een reeks die begon in 1996. Een verzuimpercentage van 5,6 betekent in de CBS-cijfers dat 56 van elke duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte.

Merendeel sectoren laat stijging zien
De verzuimstijging tussen het vierde kwartaal van 2021 en 2022 doet zich voor in het merendeel van de sectoren. De gezondheids- en welzijnszorg heeft met 8% de twijfelachtige eer van het hoogste verzuimpercentage. Alleen in 2000 werd hier een hoger cijfer gemeten (8,1%). Het openbaar bestuur noteerde het grootste verschil ten opzichte van een jaar eerder. In deze sector ging het verzuim van 5,7% (2021) naar 6,4% (2022), waarmee het voor het eerst in 19 jaar de 6% oversteeg. Een andere sterke stijger was het water- en afvalbeheer (van 6,5% naar 7,1%). In deze sector was het verzuim in een vierde kwartaal nog nooit zo hoog als in 2022.

Sommige zorgbranches scoren nog hoger
De eerder genoemde 8% van de gezondheids- en welzijnszorg is een gemiddelde. Binnen specifieke onderdelen van deze sector zijn zowel hogere als lagere verzuimcijfers te vinden. Uitschieter is de branche verpleging, verzorging en thuiszorg, waar het verzuim uitkwam op 9,3%. Ook in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang lag het verzuim hoger dan gemiddeld. Bij de huisartsen en gezondheidscentra was het verschil met een jaar geleden het grootst. Verzuimde hier eind 2021 nog 6,3%, een jaar later was dat opgelopen naar 7,9%. De branche jeugdzorg had als enige in de sector een lager verzuimpercentage dan een jaar eerder.

Hebben uw klanten ook te maken met stijgend verzuim?
Om er grip op te krijgen is het belangrijk goed uit te zoeken wat de oorzaken zijn. Onze branchespecialisten inkomen denken graag met u en uw klanten mee. Bekijk onze Communicatiekaart Inkomen voor hun contactgegevens.