Column: de worsteling van de MKB-ondernemer

Door Michiel Blankvoort

Je zult maar MKB-ondernemer zijn. Ruimte om een HR-professional aan te stellen heb je doorgaans niet, redenen om dat graag te willen des te meer. Want je wordt bedolven onder de verplichtingen op het gebied van werk, gezondheid en veiligheid. De overheid verwacht van je dat je de Arbowetgeving, het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht kent en weet toe te passen. Dit betekent onder meer dat je een RI&E en Plan van Aanpak hebt opgesteld, een preventiemedewerker hebt aangewezen en je werknemers geregeld een PAGO/PMO aanbiedt. Mogelijk komt hier op termijn nog de verplichting bij om toegang te bieden tot een vertrouwenspersoon. Ga er maar aan staan.

Op gezette tijden krijg je als geplaagde MKB’er de belofte dat verlichting in zicht is. Bijvoorbeeld via een beperking van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Toch ziet het er nu, na veel vijven en zessen, naar uit dat die gewoon op twee jaar blijft staan. Inclusief alle verplichtingen ten aanzien van de re-integratie die eraan vastzitten. Dus wee jou als je bovenop alle andere verplichtingen ook nog eens met langdurig verzuim te maken krijgt.

En dat terwijl je onderneming in een snel veranderende wereld je volle aandacht nodig heeft. De lat komt steeds hoger te liggen, en niet alleen op het gebied van ondernemerschap. Ook goed en aantrekkelijk werkgeverschap is in een snel vergrijzende en krapper wordende arbeidsmarkt onmisbaar. Want goede vakmensen aantrekken en vasthouden is van levensbelang. Op dat punt moet je net zo goed zien te concurreren met het grootbedrijf.

Is er dan niemand die kan helpen?
Bij Alpina Group hebben we een MKB-ambitie. Wij willen financieel adviseurs de kennis en de tools bieden om MKB’ers te ondersteunen. Dat kleinere werkgevers hier behoefte aan hebben, mag inmiddels duidelijk zijn. Maar dat is pas één kant van de medaille. Als adviseur moet u natuurlijk ook het gevoel hebben dat u werkgevers echt iets te bieden heeft. Iets dat verder gaat dan het adviseren van een Verzuimontzorgverzekering. Want die verlost de ondernemer wel van veel werk en (financiële) zorgen bij ziekteverzuim, maar regelt praktisch niets voor de andere verplichtingen en risico’s.

De afgelopen jaren hebben wij gericht gebouwd aan een passend aanbod op het gebied van werk, gezondheid en veiligheid. Hierdoor hebben we alle gespecialiseerde producten, diensten en providers in huis die u als adviseur nodig heeft om in deze markt een beslissende rol te spelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de worstelende MKB’er volledig ondersteund wordt. Dat hij aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en kan schitteren als aantrekkelijke werkgever. Want een goed ondersteunde MKB-werkgever heeft werknemers veel te bieden. Onder andere een breed takenpakket, persoonlijke aandacht en veel ruimte voor eigen initiatief.

Een cruciaal onderdeel van ons aanbod is dat de ondernemer zelf actief betrokken blijft. We bieden inzicht in de risico’s die hij met zijn personeel loopt en in de oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn. Met bijvoorbeeld onze RI&E-oplossingen en scans op het gebied van bedrijfsrisico’s en psychosociale arbeidsbelasting (werkstress) brengen we dat laagdrempelig in beeld. Zo kan uw klant, in overleg met u en eventueel een externe specialist, bepalen in welke volgorde hij met zaken aan de slag wil.

Op dit moment zijn we alles met elkaar aan het verbinden voor deze nieuwe propositie. U kunt erop rekenen dat u hiermee alles in huis heeft voor complete advisering, ondersteuning en ontzorging. Maar vooral ook om in de relatie met uw klant de omslag te maken van reactief naar preventief advies. Zodat u niet alleen een rol heeft bij het beheersen van risico’s, maar ook bij het voorkomen van schade.

Zo rest er feitelijk nog maar één vraag: wilt u de adviseur zijn die het weer leuk maakt om een MKB-werkgever te zijn?

Interesse?

Neem contact op met een van onze branchespecialisten Inkomen. Zij vertellen u graag alles over onze nieuwe MKB-propositie.