De mens als grootste succesfactor

Door: Peter de Hond

Als specialist Arbo, Mens & Organisatie ben ik veel met ondernemers in gesprek. Over hun ambities en over hun mensen. En over de vraag in hoeverre die elkaar versterken of juist in de weg zitten.

Ik vraag zo’n werkgever dan waar hij over 5 jaar wil staan en hoe hij daar denkt te komen. Wat zijn de missie en visie van zijn bedrijf? En waar zitten volgens hem de grootste belemmeringen om zijn doelen te bereiken? De belangrijkste vraag die ik hierbij stel, is of alle medewerkers de doelstellingen kennen en weten hoe ze eraan kunnen bijdragen. Het antwoord luidt vaak ontkennend. En hoewel ik hier inmiddels op ben voorbereid, schrik ik er toch iedere keer weer van.

Vergelijk het met de trainer van een voetbalteam. Kan die kampioen worden als hij aan het begin van de competitie verzuimt met zijn spelers te bespreken hoe ze samen dat doel gaan bereiken?

De meeste ondernemers weten als geen ander waar ze met hun producten of diensten naartoe willen. Maar om de juiste koers uit te zetten en de concurrentie een stap voor te blijven, is inzicht nodig dat verder reikt. Het zijn uiteindelijk altijd de medewerkers van een bedrijf die bij realisatie van ambities het verschil maken. Zíj zijn degenen die de producten of diensten moeten ontwikkelen en aan de man brengen. Daarom is het cruciaal om je af te vragen hoe sterk een bedrijf staat op het gebied van HR. Zijn alle medewerkers nu en in de toekomst klaar om het verschil te maken?

Om die vraag te beantwoorden, moet je eerst terug naar de basis van de HR-aanpak. Dit is het fundament onder een bedrijf, en dat moet stevig genoeg zijn om de ambities te dragen. Lukt het om de juiste mensen te werven, aan het bedrijf te verbinden en te behouden? Voelen medewerkers zich uitgedaagd en gewaardeerd, zijn ze trots om voor het bedrijf te werken? Daarnaast is het zaak risico’s in beeld te hebben die de kracht van de basis nu of in de toekomst kunnen bedreigen. Denk aan verlies van motivatie, veroudering van kennis en vaardigheden en fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Als die zich in een onderneming voordoen, zet dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers onder druk. En daarmee alle mooie plannen voor de toekomst.

Een succesvolle HR-aanpak is een veelomvattende uitdaging en verbetering begint altijd met inzicht. Daarom is het zaak om de situatie en de uitdagingen goed in kaart te brengen. Wij doen dat met behulp van de Alpina@Work HR-scan. Na toepassing hiervan weet de ondernemer precies hoe hij ervoor staat, welke risico’s hij loopt en waar zijn kansen liggen. Daarna vertalen we deze inzichten samen naar een plan van aanpak. Welke verbeterpunten hebben prioriteit, welke oplossingen passen het best, wanneer is het tijd voor de volgende stap? Zo ontstaat een heldere HR-strategie.

Het leuke van adviseren binnen Alpina Group is dat je ondernemers bij alle onderdelen van zo’n strategie van dienst kunt zijn. Er is altijd een bedrijfsonderdeel of partner met de juiste expertise beschikbaar. Maar het is steeds de klant die bepaalt wat hij zelf wil doen, waar hij ondersteuning bij vraagt en wie hij daarvoor inschakelt. Het is tenslotte zíjn plan van aanpak, niet dat van ons.

Waar het om gaat is dat zo’n ondernemer gericht durft te gaan investeren in zijn mensen. Onderzoek toont steeds weer aan dat talentvolle werknemers mogelijkheden rond opleiding, ontwikkeling en zelfontplooiing het belangrijkst vinden in een baan. En dat bedrijven die hierin investeren, zo’n 30% hoger scoren op betrokkenheid. Dat vertaalt zich vervolgens naar hogere productiviteit en naar minder fouten, verzuim en verloop. Als je bedenkt dat verzuim en verloop gemiddeld al € 250 per dag en 20% van het jaarsalaris kosten, is wel duidelijk waarom de investering lonend is.

Een klant omschreef zijn ervaring laatst als volgt: “Jullie maken van de brei aan personeelszaken een helder en duidelijk overzicht. Met het plan van aanpak uit jullie rapportage konden wij de verbeteringen doorvoeren die nodig waren om weer in control te komen op ons HR-fundament.”

Kijk, dáár doen we het nou voor.

Zin om met Peter te sparren?

Bel 06 57 11 02 61 of stuur een mail naar peter.dehond@mandaatassuradeuren.nl. Hij en zijn collega’s zijn u en uw klanten graag van dienst.