Doe mee aan de week van de RI&E

Het is bijna zover: de jaarlijkse Week van de RI&E komt eraan! Van 10 tot 16 juni staat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie centraal. En dit jaar vieren we een speciale mijlpaal, want de RI&E bestaat 30 jaar!

Een stukje geschiedenis
Weet u nog, 30 jaar geleden, toen de RI&E net verplicht werd voor elke werkgever met personeel? Het was een nieuwe verplichting in de Arbowetgeving, ingegeven door Europese regelgeving. In de afgelopen decennia heeft de RI&E echter nog niet alle bedrijven in Nederland weten te bereiken.

De actuele stand
In 2024 heeft naar schatting 40% van de bedrijven in Nederland nog steeds geen RI&E. Daarom zet de overheid in op gebruikersvriendelijke doe-het-zelf tools en verscherpt toezicht door de Arbeidsinspectie.

Op weg naar nog beter werkgeverschap
Het uitvoeren van een RI&E vormt de basis van een goed arbobeleid. Een goed arbobeleid leidt tot betere arbeidsomstandigheden, wat resulteert in lagere ziekteverzuimcijfers en minder ongevallen. Dit is niet alleen goed voor werknemers, maar ook voor de bedrijfsresultaten.

Voordelen van een RI&E
• Bedrijfsverzekeringen kunnen een up-to-date RI&E als voorwaarde hebben;
• Bij aansprakelijkheid is een RI&E een cruciaal bewijsmiddel;
• Arbodiensten gebruiken de RI&E voor begeleiding en risicomanagement;
• En natuurlijk: het is simpelweg een wettelijke verplichting.

Hoe pakt u dit aan?
De Week van de RI&E is het perfecte moment om na te gaan hoe uw organisatie ervoor staat. Is er een RI&E aanwezig en is deze nog actueel? Een RI&E is eigenlijk een lijst van knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden:
• Identificeer onopgeloste veiligheids-, gezondheids- en stressfactoren;
• Prioriteer de knelpunten en maak een Plan van Aanpak;
• Houd dit proces actueel om arbeidsomstandigheden en verzuimrisico’s te managen.

Behoefte aan Advies?
Onze arbo-professionals staan klaar om u te begeleiden bij het opzetten van een effectieve RI&E binnen uw organisatie. Bel ons voor professioneel advies! Laten we samen werken aan een veilige en gezonde werkomgeving tijdens de Week van de RI&E en daarna.

Ruben van Mook
Ruben van Mook werkt voor onze samenwerkingspartner Arbode, professionals in preventie. Ruben is van huis uit arbeidshygiënist en is de trotse aanvoerder van een groep van 24 consultants en 4 backoffice-medewerkers .