Een korte kennismaking met Alpina Inkomen

Je zal maar werkgever zijn. Ruimte om een HR-professional aan te stellen heeft het grote gros van de werkgevers doorgaans niet, redenen om dat graag te willen des te meer. Want je wordt bedolven onder de verplichtingen op het gebied van werk, gezondheid en veiligheid. De overheid verwacht van je dat je de Arbowetgeving, het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht kent en weet toe te passen. Dit betekent onder meer dat je een RI&E en Plan van Aanpak hebt opgesteld, een preventiemedewerker hebt aangewezen en je werknemers geregeld een PAGO/PMO aanbiedt. Mogelijk komt hier op termijn nog de verplichting bij om toegang te bieden tot een vertrouwenspersoon en ga zo maar door…
En neem daarbij dan nog eens de financiële risico’s van bijvoorbeeld de doorbetalings-verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.
Ga er maar aan staan!

En dat terwijl je onderneming in een snel veranderende wereld de volle aandacht nodig heeft. De lat komt steeds hoger te liggen, en niet alleen op het gebied van ondernemerschap. Ook goed en aantrekkelijk werkgeverschap is in een snel vergrijzende en krapper wordende arbeidsmarkt onmisbaar. Want goede vakmensen aantrekken en vasthouden is van levensbelang

Is er dan niemand die kan helpen?
Bij Alpina Group hebben we op dit gebied een ambitie. Wij willen financieel adviseurs de kennis en de tools bieden om werkgevers te ondersteunen. Dat werkgevers hier behoefte aan hebben, mag inmiddels duidelijk zijn. Maar dat is pas één kant van de medaille. Als adviseur moet u natuurlijk ook het gevoel hebben dat u werkgevers echt iets te bieden heeft. Iets dat verder gaat dan het adviseren van een verzekering. Want die verlost de ondernemer wel van (financiële) zorgen bij ziekteverzuim, maar regelt praktisch niets voor de andere verplichtingen en risico’s.

De afgelopen jaren hebben wij gericht gebouwd aan een passend aanbod op het gebied van werk, gezondheid en veiligheid. Hierdoor hebben we alle gespecialiseerde producten, diensten en providers in huis die u als adviseur nodig heeft om in deze markt een beslissende rol te spelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de worstelende werkgever volledig ondersteund wordt. Dat hij aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en kan schitteren als aantrekkelijke werkgever. Want een goed ondersteunde werkgever heeft werknemers veel te bieden. Een breed takenpakket, persoonlijke aandacht en veel ruimte voor eigen initiatief, bijvoorbeeld.

Actief betrokken ondernemer
Een cruciaal onderdeel van ons aanbod is dat de werkgever zelf actief betrokken blijft. Afhankelijk van de eigen kennis en kunde, de professionals die er al dan niet in eigen huis zijn, kan men modulair of volledig diensten bij ons afnemen en vooral ook zelf betrokken blijven.

We bieden inzicht in de risico’s die men met het personeel loopt en in de oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn. Met bijvoorbeeld onze RI&E-oplossingen en scans op het gebied van bedrijfsrisico’s en psychosociale arbeidsbelasting (werkstress) brengen we dat laagdrempelig in beeld. Zo kan uw klant, in overleg met u en eventueel een externe specialist, bepalen in welke volgorde hij met zaken aan de slag wil.

U kunt erop rekenen dat u met onze nieuwe propositie alles in huis heeft voor complete advisering, ondersteuning en ontzorging. Maar vooral ook om in de relatie met uw klant de omslag te maken van reactief naar preventief advies. Zodat u niet alleen een rol heeft bij het beheersen van risico’s, maar ook bij het voorkomen van schade.

Zo rest er feitelijk nog maar één vraag: wilt u de adviseur zijn die het voor uw relaties weer leuk maakt om werkgever te zijn?