Eigenrisicodrager vecht verhalen WIA-voorschotten met succes aan

Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) heeft WIA-voorschotten ten onrechte verhaald op een schoonmaakbedrijf dat eigenrisicodrager is. Tot dit oordeel is de Centrale Raad van Beroep (CRvB) gekomen. Deze uitspraak is van belang voor zaken die betrekking hebben op het verhalen van WIA-voorschotten vóór een wetsaanpassing per 1 januari 2022. Over zaken van ná deze datum loopt nog een juridische procedure.

Communicatie voor uw werkgeversrelaties
Wilt u als adviseur een werkgeversversie van dit bericht om zelf te delen met uw klanten? Klik dan hier om deze direct te downloaden.

Het schoonmaakbedrijf dat de zaak aanspande is als eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers. De beoordeling van het recht op een uitkering verloopt echter zoals altijd via UWV. Deze instantie hoort hiervoor na twee jaar ziekte de gezondheidssituatie van werknemers te beoordelen. In deze zaak kon UWV dit bij 16 (ex-) werknemers niet op tijd doen door een tekort aan verzekeringsartsen. De werknemers ontvingen daarom een voorschot. Deze voorschotten bracht UWV vervolgens bij het schoonmaakbedrijf in rekening omdat ze tot het eigen risico zouden behoren. Hier was het bedrijf het echter niet mee eens.

Geen onderdeel van het eigen risico
Nadat eerder de rechtbank ook al in zijn voordeel had geoordeeld, trok het schoonmaakbedrijf in hoger beroep bij de CRvB opnieuw aan het langste eind. Beide rechtsinstanties keken bij hun uitspraak naar de tekst van de wet WIA zoals die luidde tot 1 januari 2022. Hieruit volgt niet dat voorschotten op een WIA-uitkering onder het eigen risico van de eigenrisicodrager vallen. UWV had ze daarom niet bij het schoonmaakbedrijf in rekening mogen brengen. Dit betekent dat de uitkeringsinstantie dat in dezelfde situatie ook niet mocht doen bij andere eigenrisicodragers.

Ook verhalen na 1 januari 2022 staat ter discussie
Een nog openstaande vraag is of het in rekening brengen van voorschotten bij eigenrisicodragers wel mogelijk is bij voorschotten van ná 1 januari 2022. Op deze datum is in de wet WIA een bepaling opgenomen die zeker moet stellen dat UWV voorschotten op eigenrisicodragers kan verhalen. De CRvB gaat in zijn uitspraak nadrukkelijk niet op deze gewijzigde bepaling in. Er loopt echter al een nieuwe gerechtelijke procedure waarin deze ter discussie staat. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde in november 2022 dat de wet ook na de wijziging geen ruimte biedt om voorschotten op eigenrisicodragers te verhalen. Dat kan pas als het recht op een uitkering is vastgesteld, aldus de rechtbank. Tegen deze uitspraak heeft UWV hoger beroep aangetekend. Wordt vervolgd dus.

Heeft u vragen?
Bel 0314 74 97 76 of stuur een mail naar verzuim@mandaatassuradeuren.nl. We zijn u graag van dienst.