Even voorstellen: Eddy Klein Velthuis, Directeur Inkomen

Als Directeur Arbo en Inkomen van Alpina stuurt Eddy Klein Velthuis sinds november 2023 Mandaat Assuradeuren aan. Een halfjaar later maakt hij in deze nieuwsbrief een eerste balans op. Waar staat het bedrijf nu, waar wil hij naartoe en wat betekent dat voor adviseurs? “Onze voornaamste opdracht op dit moment is een voorspelbare dienstverlener en partner te zijn.”

“Er is de voorbije jaren veel bereikt, als bedrijf staan we er goed voor. We hebben een scala aan volmachten, een state of the art verzuimsysteem en een geautomatiseerde offertestraat. Onze marktpositie is gunstig en ons adviseursnetwerk biedt nog volop perspectief. De voornaamste opdracht op dit moment is daarom een voorspelbare dienstverlener en partner te zijn. Het moet duidelijk zijn wat je van ons kunt verwachten: hoe snel krijg je een offerte of verzekeringspolis, wat is de planning voor de naverrekening, wanneer start het prolongatieproces? Als dat helder is, kunnen de adviseurs in ons netwerk een effectief adviesproces inrichten en is er nog veel meer mogelijk.”

Over Eddy Klein Velthuis
• Was voor zijn huidige positie Algemeen Directeur bij de adviestak van Alpina.
• Werkte daarvoor jarenlang in de bankensector (ABN AMRO, Deutsche Bank)
• Deed in deze functies veel ervaring op met relatie-, verander- en commercieel management.
• Is op zijn best als hij in een ambitieuze omgeving voor verbinding en resultaat moet zorgen.

Meer informatie op LinkedIn

Een kwestie van dagelijkse aandacht
“Voorspelbaar zijn is in de eerste plaats een kwestie van helder en duidelijk communiceren. Maar het betekent ook de dialoog aangaan, luisteren naar behoeften. En bovenal: aandacht hebben voor de klant, je in zijn positie verplaatsen. Bij voldoende schaalgrootte kan dat betekenen dat je meedenkt over de ontwikkeling van een maatwerkpropositie. Maar het is ook een kwestie van dagelijkse aandacht op een heel basaal niveau. We mogen nooit vergeten dat veel dingen die wij als aanbieder tien keer per dag doen, voor een adviseur misschien maar een paar keer per maand langskomen. Voor de klant is dat waarschijnlijk nog veel minder vaak. Dan maken heldere informatie en overzichtelijke processen groot verschil.”

Adviseurs in positie brengen
“De inkomensmarkt geldt als een complex en dynamisch domein, maar uiteindelijk is wat wij doen niet ingewikkeld. We ondersteunen werkgevers bij risico’s die ze zelf niet kunnen of willen dragen. En we bieden oplossingen die adviseurs in de positie brengen om hierover in gesprek te gaan. Dat contact tussen adviseur en klant is waar het moet gebeuren. Zijn de risico’s scherp in beeld? Wat kun je en wil je zelf dragen en wat niet, welk product met welk eigen risico past bij je? Beschik je over een gedegen RI&E, heb je ondersteuning nodig bij de preventie? De crux is dat zo’n werkgever serieus bezig is met goed voor zijn mensen zorgen. Niet ondanks de verzekering, maar juist omdat hij verzekerd is. Ik vergelijk het altijd met een overlijdensrisicoverzekering: die heb je ook niet omdat je zo graag dood wilt.”

Nóg voorspelbaarder worden
“Bij ons streven naar voorspelbaar partnerschap hebben we al mooie resultaten geboekt. Dit jaar hebben we de start van de na verrekening verschoven naar februari, met als resultaat dat we het proces vóór 1 juli konden afronden. Dit stelt ons in staat om tijdig met verzekeraars in gesprek te gaan over de premie voor komend jaar, en omstreeks september een eerste prognose af te geven aan adviseurs. Zo is iedereen voorbereid als in oktober onze klanten hun prolongatiebrieven ontvangen. Deze werkwijze houden we vast in de komende jaren, het is de basis voor verdere groei van onze volmachtportefeuille. Waar we daarnaast doorgaan met innoveren, zullen we dat doen zonder concessies te doen aan onze voorspelbaarheid. Het doel is juist om nóg voorspelbaarder te worden.”