Geef verzuimbeleid een impuls, wijs op STAP-budget

Als adviseur doet u er goed aan uw klanten actief op de STAP-regeling te wijzen. Deze subsidie is onlangs gelanceerd en kan een nuttige rol spelen in het verzuimbeleid van werkgevers. Zo kan een potje voor scholing en ontwikkeling goed van pas komen als bij de re-integratie een loopbaanwending in beeld komt. Ook constructief in gesprek gaan over loopbaanwensen wordt gemakkelijker en kan veel ziekte en disfunctioneren voorkomen.

De regeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) biedt werkenden en werkzoekenden een budget van maximaal € 1.000 per jaar voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor een training, cursus of opleiding. Werknemers die van deze regeling gebruik willen maken, moeten de subsidie zelf aanvragen. Zij mogen ook zelf beslissen waar ze het geld voor willen gebruiken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de werkgever zich volledig afzijdig moet houden. Het is juist slim om werknemers op de subsidie te wijzen en aan te bieden om mee te denken.

Bij baanbehoud is de werkgever altijd gesprekspartner
De gedachte achter STAP is dat de subsidie werknemers gedurende hun loopbaan ruimte geeft om zelf te beslissen over hun ontwikkeling. Dit moet hun kansen vergroten om hun baan te behouden of een nieuwe baan te vinden. Bij baanbehoud is echter ook altijd de mening van de werkgever van belang. Die kan de werknemer prima ondersteunen bij beslissingen over aanwending van het budget. Bijvoorbeeld door aan te geven waar het bedrijf de komende jaren behoefte aan heeft. En welke mogelijke loopbaanstappen hij binnen zijn organisatie voor de werknemer ziet. Dit is voor de werknemer onmisbare informatie om effectieve investeringen te kunnen doen. Die verkleinen vervolgens de kans op vastlopen in de bestaande functie en alle verzuimrisico’s die daarbij horen.

Ook bij re-integratie ligt overleg voor de hand
De regeling kan ook van pas komen als bij ziekte een loopbaanwending in beeld komt, bijvoorbeeld omdat werk bij een andere werkgever de beste kansen biedt op werkhervatting. In zo’n situatie is de werkgever eveneens een onmisbare pion. Hij is immers verplicht om zulke re-integratie ‘tweede spoor’ te regelen. De werkgever kan hiervoor het beste professionele begeleiding inschakelen. Een van de eerste dingen die een deskundige dienstverlener vervolgens zal doen, is loopbaanpaden verkennen. De uitkomsten van die verkenning kunnen de werknemer helpen om effectieve investeringen te doen met zijn STAP-budget. Mogelijk kan hij op die manier een waardevolle aanvulling realiseren op de re-integratiestappen die de werkgever financiert.

Zo werkt de STAP-regeling
Werknemers kunnen € 1.000 (inclusief btw) per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
Aanvragers moeten 18 jaar of ouder zijn en mogen nog geen AOW ontvangen.
De te volgen training, cursus of opleiding moet in het STAP-scholingsregister staan.
De regeling kent aanvraagperioden van 2 maanden met telkens een totaalbudget.
Is zo’n 2-maandelijks totaalbudget op, dan biedt een volgende periode nieuwe kansen.
Bij goedkeuring van een aanvraag gaat de subsidie rechtstreeks naar de opleider.
In 2022 is circa € 160 miljoen beschikbaar, vanaf 2023 stijgt dit naar € 200 miljoen per jaar.
De subsidie vervangt de optie om scholingskosten af te trekken voor de inkomstenbelasting.
Die regeling vervalt omdat vrijwel alleen hoogopgeleiden er gebruik van maakten.
De regeling wordt uitgevoerd door UWV, via een online portaal.

Tip: ook binnen de financiële dienstverlening bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de STAP-regeling!