Goed werkgeverschap: 5 redenen om een up-to-date RI&E te hebben

Een RI&E, wat is dat ook alweer?

Bij een RI&E (afkorting van Risico-Inventarisatie- en -Evaluatie) worden alle arbeidsomstandigheden-risico’s binnen uw bedrijf geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald hoe belangrijk ieder geconstateerd aandachtspunt is. De aandachtspunten worden doorvertaald naar een Plan van Aanpak. Hierin legt u vast hoe ieder aandachtspunt wordt aangepakt, wie daar verantwoordelijk voor is en wanneer de aanpak gereed moet zijn. De RI&E staat al sinds 1994 in de Arbowet, maar 30 jaar later heeft nog zo’n 40% van de bedrijven geen RI&E!

Waarom heeft uw bedrijf een RI&E nodig?

 1. De RI&E vormt de basis voor goede arbeidsomstandigheden. Hiermee voorkomt u uitval door ongevallen en door ziekte. Een verzuimdag voorkomen betekent een directe besparing!
 2. Goede arbeidsomstandigheden maken een bedrijf aantrekkelijker op de arbeidsmarkt en zorgen voor behoud van uw personeel. Wie wil nu bij een bedrijf met slechte arbeidsomstandigheden werken?
 3. De RI&E speelt ook een rol bij
  • de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • de collectieve ongevallenverzekering
  • de verzuimverzekering

   Verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat u zich als bedrijf aan de wet houdt. Daarom is het niet alleen belangrijk dat u een RI&E heeft, maar ook dat u deze naleeft en actueel houdt. Als u dit niet doet, dan loopt u risico’s bij de dekking van uw verzekeringen.

 4. Zonder (actuele) RI&E staat u bij de rechter 1-0 achter als een medewerker letselschade claimt
 5. De Arbeidsinspectie geeft een boete als bij controle als blijkt dat er geen actuele RI&E is

Hoe pakt u dit op?

Natuurlijk kent u uw eigen bedrijf het beste. Ook kunt u het nodige zelf doen. Het is daarbij zeker handig u bij te laten staan door je arbodienst. Bij ons zusterbedrijf Arbode Consultancy werken deskundigen die u helpen bij de uitvoering en het opstellen van het Plan van Aanpak. Voor hen is dit dagelijks werk, voegen zij hun kennis en ervaring toe en zorgen er samen met u voor dat het niet blijft bij alleen een rapport. Uiteindelijk gaat het om het oplossen, verkleinen en beheersen van de risico’s!

Meer informatie, advies of een vrijblijvende offerte?

Kijk op https://www.arbode.nl/advies/rie/ of neem contact op met Arbode Consultancy via telefoon 0183 64 93 67 of e-mail backoffice@arbode.nl

Klanten van Alpina@Work vinden meer informatie op https://www.alpinawork.nl/onze-diensten/ri-en-e-plan-van-aanpak/. Voor verder advies of een vrijblijvende offerte neemt u contact op via telefoonnummer 088 000 83 15 of per e-mail info@alpinawork.nl.