Goede aanpak ongewenst gedrag voorkomt veel ellende

Ongewenst gedrag vormt voor bedrijven en instellingen een groot risico op verzuim en verminderd functioneren. En nu talrijke incidenten de media halen, is duidelijk dat het veel vaker voorkomt dan de meeste mensen dachten. Gelukkig kan een werkgever er prima preventieve maatregelen tegen nemen, ook als zijn onderneming wat kleiner is. Als adviseur kunt u wijzen op de mogelijkheid om tegen beperkte kosten een externe vertrouwenspersoon in te huren.

Ongewenst gedrag tijdens het werk kan zich in alle bedrijfstakken en sectoren voordoen. Iedereen die werkt heeft te maken met collega’s, klanten, leveranciers en leidinggevenden. En waar mensen met elkaar in contact komen, kan het helaas ook misgaan. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie, (seksuele) intimidatie, geweld of discriminatie. Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen leiden tot grote stress, sterk verminderd functioneren en langdurig ziekteverzuim. Ook grote imagoschade is mogelijk, zo blijkt wel uit de incidenten die recent het nieuws haalden. Het is dus belangrijk om hier als werkgever aandacht voor te hebben.

Zorg voor een veilig en neutraal aanspreekpunt
De Arbowet beschouwt ongewenst gedrag als een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en verplicht werkgevers om dit gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Dat begint bij het opstellen en uitdragen van heldere gedragsregels, zelf het goede voorbeeld geven en adequate maatregelen nemen als zich toch incidenten voordoen. Een cruciale vraag is echter hoe een werkgever incidenten in beeld krijgt. Alert zijn op signalen is belangrijk. Maar altijd en overal toezicht houden is onmogelijk. Ook stappen werknemers lang niet altijd naar hun leidinggevende – en al helemaal niet als die degene is die het ongewenste gedrag vertoont. Daarom is het goed om ook een veilig, neutraal en laagdrempelig aanspreekpunt te creëren in de vorm van een vertrouwenspersoon.

Strikte vertrouwelijkheid verlaagt de drempel
Een goede vertrouwenspersoon is een getrainde professional die een onbevooroordeeld luisterend oor en waar nodig actieve ondersteuning biedt. Iemand bij wie werknemers veilig hun verhaal kunnen doen en die hen helpt bij het zoeken naar een oplossing. Dat laatste kan bijvoorbeeld betekenen dat er bemiddeling komt, of doorverwijzing naar professionele hulpverlening. Maar vaak volstaan een luisterend oor en een paar tips of adviezen. Belangrijk is dat de werknemer in strikte vertrouwelijkheid zijn verhaal kan doen. Op die manier is de drempel laag en kan de ondersteuning maximaal helpen om gezondheidsklachten en andere langdurige problemen te voorkomen.

Beperk de kosten met een basisabonnement
Een vertrouwenspersoon is zeker niet alleen weggelegd voor grote of kapitaalkrachtige organisaties. Het is prima mogelijk om tegen beperkte kosten een externe vertrouwenspersoon in te huren. Op die manier zijn meteen ook de privacy van werknemers en de onafhankelijke positie van de vertrouwenspersoon gemakkelijker te regelen. Ook bij de abonnementsvorm zijn er laagdrempelige oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een vast jaarbedrag voor telefonische bereikbaarheid en een gespecificeerd aantal gesprekken tussen vertrouwenspersoon en werknemers. En daarnaast een uurtarief voor als er meer nodig is dan het in het basisabonnement is afgesproken.

Betrouwbare partner nodig?
Onze partners Arbode en Meglio bieden zowel vertrouwenspersonen als opleidingen op dit gebied. Neem voor meer informatie gerust contact op met Ruben van Mook (ruben.van.mook@arbode.nl) of Henrich Leenders (henrich@wijzijnmeglio.nl). Zij helpen u graag verder.