Hulpmiddelen voor communicatie met nieuwe klanten

Een eerste indruk kun je maar één keer maken, dus kan hij maar beter zo positief mogelijk zijn. Vanuit deze gedachte ontwikkelden wij voor onze verzuimverzekeringen enkele hulpmiddelen voor de communicatie met nieuwe klanten. Bij nieuwe verzuimpolissen versturen we sinds kort een vernieuwde polisbrief, een beknopt bedrijfsprofiel en heldere uitleg over hoe we willen samenwerken. We nodigen u van harte uit om deze te benutten voor uw adviesproces.

Positieve eerste ervaring, helder beeld
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe relaties een zo positief mogelijke eerste ervaring hebben met onze dienstverlening. Maar ook dat uw klant hierbij een helder beeld krijgt van wat wij te bieden hebben en van de wijze waarop we met hem en met u als adviseur willen samenwerken. Zo start de relatie prettig én op basis van de juiste verwachtingen: een belangrijke voorwaarde voor succes. Hierbij denken we uiteraard niet alleen aan soepele samenwerking en tevreden klanten, maar ook aan kansen om de dienstverlening samen met u nog verder uit te breiden.

Ontwikkeld samen met adviseurs
Omdat onze communicatie met klanten in de praktijk voor een groot deel via u als adviseur verloopt, hebben we een aantal adviseurs bij de ontwikkeling betrokken. Zo konden we toetsen of we met de nieuwe hulpmiddelen op de juiste weg zaten en meteen ook ideeën en inzichten uitwisselen voor volgende verbeterstappen. Deze werkwijze is van beide kanten goed bevallen en houden we dus zeker vast!

Plannen voor nog meer verbeteringen
Over toekomstplannen gesproken: we zijn met deze vernieuwing heel bewust begonnen bij onze verzuimverzekeringen. Bij deze producten zijn van oudsher de grootste klantvolumes en de meeste dynamiek te vinden. We verwachten daarom dat we hier met onze inspanningen het snelst positieve impact realiseren. De ervaringen die we zo opdoen, benutten we vervolgens voor andere inkomensproducten. We houden u op de hoogte!

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neem contact op met ons team acceptatie via inkomen@mandaatassuradeuren.nl of bel 0314 – 76 03 67. We zijn we u graag van dienst.