Klant bezig met een overname? Wijs op lasten Ziektewet en WIA!

Ondernemers die bezig zijn een bedrijf over te nemen, hebben doorgaans een scherp oog voor de kansen die dit oplevert. Maar wie een bedrijf koopt, wordt eigenaar van de lusten én de lasten. Op personeelsgebied verdient vooral Ziektewet- en WGA-schade scherpe aandacht. Helaas is dit bij due-diligence-onderzoek vaak niet het eerste aspect waar de focus naar uitgaat. Dat kan tot lang na de bedrijfsovername grote en zeer vervelende financiële gevolgen hebben.

Communicatie voor uw werkgeversrelaties
Wilt u als adviseur een werkgeversversie van dit bericht om zelf te delen met uw klanten? Klik dan hier om deze direct te downloaden.

De Ziektewet- en WGA-schadelast van een werkgever vaststellen is niet altijd eenvoudig. Er zijn de voorbije jaren nogal wat wijzigingen doorgevoerd in de financiering van beide wetten. Ook zijn de spelregels rond eigenrisicodragen geregeld veranderd. Speelt er een fusie, splitsing of overname, dan kan de opgave nog complexer worden. Bijvoorbeeld als er zowel eigenrisicodragers als niet-eigenrisicodragers bij zijn betrokken. Op deze manier kan gemakkelijk een situatie ontstaan die voor veel ondernemers nauwelijks nog te doorgronden is.

Grote verschillen, nare verrassingen
De koper krijgt in zo’n situatie te maken met grote verschillen in de aard van het risico bij publieke verzekering en premiedifferentiatie aan de ene kant en eigenrisicodragen aan de andere. Daarnaast kan de t-2 premiesystematiek van de Werkhervattingskas voor nare verrassingen zorgen. Deze maakt de gevolgen van een bedrijfsaankoop op de Ziektewet- en/of WGA-premie immers pas zichtbaar als de wijziging al lang een feit is. Wie vervolgens schrikt van de hoogte van de premiebeschikking van de Belastingdienst en bezwaar wil maken, zal eerst moeten uitzoeken of schade correct is toegerekend.

Zorg dat u tijdig betrokken raakt
Het is cruciaal om de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vóór de beslissing tot aankoop te beoordelen. Zorg daarom dat u als inkomensadviseur tijdig betrokken raakt bij fusies, overnames en afsplitsingen van bedrijven. Breng vooraf de gevolgen voor de Whk-premies van de betrokken werkgevers in kaart, zodat de koper ze kan meenemen in de onderhandelingen. Beoordeel daarnaast de situatie op het gebied van private inkomensverzekeringen, zodat de werkgever in beeld heeft waar het risico van zieke werknemers wel of juist niet is gedekt. Zo kunt u adviseren over de wenselijkheid van uniformering van arbeidsvoorwaarden.

Uw toegevoegde waarde bij bedrijfsovername bewijzen?
Zorg dat u zeker bent van uw advies, vraag waar nodig ondersteuning van onze branchespecialisten inkomen. Bekijk onze Communicatiekaart Inkomen voor hun contactgegevens. We denken graag met u mee!