Leestip: e-book Duurzame inzetbaarheid

Peter de Hond, specialist Arbo, Mens & Organisatie binnen de Alpina Group, is veel met ondernemers in gesprek. Over hun ambities en over hun mensen. En over de vraag in hoeverre die elkaar versterken of juist in de weg zitten. Een van onze verzekeringspartners, Avéro Achmea, vroeg Peter ervaringen en inzichten te delen over zijn passie, duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Het resultaat is een handzaam e-book voor assurantieadviseurs met interesse in riskmanagement op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en gezond en veilig werken. Centraal inzicht: met risico gestuurd advies over duurzame inzetbaarheid helpt u uw relaties beter te sturen op werving en behoud van personeel. En dat is lang niet zo ingewikkeld als het misschien klinkt.

Interesse?