Mandaat Zakelijk Brandpool

Wij zijn verheugd onze volmacht uit te breiden met de Mandaat Zakelijk Brandpool.

Waar producten van verzekeraars niet altijd toereikend zijn t.b.v. de grotere zakelijke risicos en beursproducten geen ruimte bieden omdat deze risicos te klein zijn, bieden we met deze nieuwe pool een oplossing voor dit hiaat.

De pool biedt ruime tekencapaciteit, dekking is gebaseerd op de meest recente VNAB voorwaarden met aansluitende clausules en geeft ons de mogelijkheid binnen de volmacht grotere risico`s te accepteren waarbij maatwerk mogelijk is.

Deelnemende verzekeraars
In de Mandaat Zakelijk Brandpool doen een aantal verzekeraars mee met ieder zijn eigen percentage. Hieronder ziet u de deelnemende verzekeraars inclusief het percentage

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V (40%)
HDI Global Specialty SE (25%)
Fatum General Insurance N.V. (20%)
N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd (15%)

De volgende risiso’s zijn te verzekeren
In de Mandaat Zakelijk Brandpool zijn een aantal risico’s te verzekeren. We starten met de volgende risico’s. De voorwaarden vindt u hier.

  1. Gebouwen
  2. Inventaris en Goederen
  3. Bedrijfsschade

Doelgroep
De pool is gericht op de zakelijke markt met verzekerde limieten per risicoadres vanaf € 2.500.000,- tot een maximum van € 15.000.000,- voor bovengenoemde risico`s gezamenlijk.

Offerte aanvraag & contact
Een offerteverzoek kan worden ingediend via de zakelijke offertestraat.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Mandaat Zakelijk Brandpool? Dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten. Zij zijn specialist op het gebied van de zakelijke brandverzekeringsmarkt.

Peter Sprakel
024 649 5000
peter.sprakel@mandaatassuradeuren.nl

Karin Bosman
0174 530 242
karin.bosman@mandaatassuradeuren.nl

Marjolein Vrielink
0314 373 282
marjolein.vrielink@mandaatassuradeuren.nl

Gratis Klimaatroutescan
Per 1 januari 2023 geldt in Nederland een verplicht Energielabel C voor kantoren van minimaal 100m2. De overheid streeft naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050.

De Klimaatroute Quickscan
De ervaring leert dat verduurzamen van panden een lange doorlooptijd kent. Zeker met de huidige schaarste aan materialen en bouwpersoneel. Het is dan ook belangrijk dat ondernemers zo snel mogelijk met het verduurzamen van de onderneming aan de slag gaan. Maar waar begint u? Klimaatroute kan hierbij helpen. Al meer dan tien jaar begeleiden zij ondernemers naar een energiezuinigere en duurzamere werkomgeving. Met een Quickscan bekijken ze de kantoorpanden en geven ze een indicatief energielabel af. Ze adviseren over de besparingsmogelijkheden, begeleiden ondernemers in de transitie naar een duurzamer kantoor en bieden hulp bij het aanvragen van subsidies.

Met de introductie van deze nieuwe propositie kunnen wij uw relatie gebruik laten maken van de ‘Gratis klimaatroutescan’. Voor (nieuwe) relaties met een kantoorpand groter dan 100m2 bieden wij een gratis klimaatscan aan (t.w.v. € 450,- ex. BTW). Een eerste stap richting een klimaatneutraal pand!

Wees er snel bij, we geven maar een beperkt aantal Quickscans gratis weg. Aanvragen van de Quickscan kan via de acceptant bij het indienen van een polisaanvraag.