Mkb verzuim-ontzorgverzekering in volmacht

Waarom de mkb verzuim-ontzorgverzekering?
Het doel van deze verzekering is mkb-werkgevers beter te wapenen tegen het risico van ziekteverzuim. Uit de landelijke verzuimcijfers over 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het gemiddeld verzuim in Nederland verder is gestegen naar 4,4%. In 2014 was dit nog 3,8%.

Een verzuim-ontzorgverzekering is een verzuimverzekering met een aantal extra’s, die de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid afdekt. Dit verzekeringsproduct is het resultaat van een in 2019 afgesloten convenant tussen Het Ministerie van SZW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Mooie extra’s
Onderscheidend aan dit product is de extra premiestabiliteit. Hierdoor kan de premie per jaar maximaal 20% stijgen. Ook biedt het product Poortwachtergarantie en volledige dekking van de interventiekosten.

De Arbodienstverlening wordt standaard verzorgd door ons zusterbedrijf Alpina@Work in combinatie met ArboNed. Samen zorgen zij ervoor dat het verzuim van uw mkb-cliënten zo laag mogelijk blijft. Nationale-Nederlanden is de risicodrager op deze verzekering.

Geïnteresseerd?
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling acceptatie inkomen op telefoonnummer 0314 – 760 367 of via e-mail: inkomen@mandaatassuradeuren.nl.