Nieuwe offertestraat Mandaat via hypermodern platform

Mandaat, het assuradeurenbedrijf van de Heilbron Groep, heeft begin deze maand een nieuwe digitale aanvraagstraat gelanceerd voor al haar inkomensproducten. Hiermee is een enorme versnelling in het proces gerealiseerd, van offerte tot en met polis.

Spil in de straat is de conventionele verzuimverzekering. De adviseur krijgt met de nieuwe tool direct de premiestelling van 5 risicodragers. Daarnaast bestaat de inkomensstraat uit de MKB verzuim-ontzorgverzekering die Mandaat in eigen beheer voert en andere producten, zoals WGA/Ziektewet-Eigen Risicodragerschap en WIA aanvullingsdekkingen.

Transparant en voorspelbaar premiebeleid
Mandaat Assuradeuren heeft met de nieuwe aanvraagstraat het Convenant Verzuimverzekering scherp op het netvlies gehouden. Volgens dit convenant wordt een transparant en voorspelbaar premiebeleid gevoerd, zodat een werkgever niet onverwacht wordt geconfronteerd met grote premiestijgingen. “ Uiteindelijk is het voorkomen van verzuim natuurlijk de beste manier om de premies laag en betaalbaar te houden”, aldus directeur Tom Ikink. “Daarom zetten we hard in op preventie van – met name – het lange verzuim en snelle interventie als er dan toch iemand zich ziek meldt.”

Verzuimstopper
De werkgever kan daarom naast ieder inkomensproduct kiezen voor de Verzuimstopper. Ikink: “De Verzuimstopper is ontwikkeld in samenwerking met het AMC in Amsterdam en kan tot zo’n 80 procent van het verzuim als gevolg van psychische klachten en klachten aan de houding/het bewegingsapparaat voorkomen.”

De werkgever kan het instrument elke twee jaar inzetten. “Maar ook snel ingrijpen, als een werknemer van de klant zich ziek meldt, is belangrijk”, vervolgt Ikink. “De triagisten van onze arbodienst de Verzuimeconoom weten de verzuimduur fors te verkorten.”

Hypermodern platform
Ikink is trots op het nieuwe platform, dat dankzij teamwork in korte tijd is gerealiseerd. “Dit platform is binnen enkele maanden neergezet, dankzij moderne technologie die ons in staat stelt snel en dynamisch gebruiksvriendelijke software te bouwen. Deze manier van ontwikkelen is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen business en IT en dat is ons prima is bevallen. Samen ontwerpen, korte lijnen, snel schakelen, periodiek evalueren en de adviseurs nauw betrekken bij tussentijdse releases. Wij zien het als de ideale manier van werken aan een mooie toekomst.”

Gedigitaliseerde claimstraat
De nieuwe aanvraagstraat staat naast de eigen Heilbron-kantoren open voor alle adviseurs waarmee Mandaat een samenwerkingsovereenkomst heeft. In vervolg op deze nieuwe aanvraagstraat ontwikkelt Mandaat een volledig gedigitaliseerde claimstraat waarmee in de nabije toekomst ook na-verrekeningen tot het verleden gaan behoren.