PSA: wettelijke verplichtingen en controle door de Arbeidsinspectie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s op het terrein van gezond werken. Onder PSA verstaan we werkstress door werkdruk, agressie en geweld, ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Los van de persoonlijke schade voor individuele werknemers, toont onderzoek aan dat uitval door PSA werkgevers jaarlijks rond de 3 miljard euro kost. De maatschappelijke kosten bedragen jaarlijks meer dan 20 miljard euro.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de site van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat deze instantie dit zo nadrukkelijk onder de aandacht brengt is niet voor niets. In de Arbowet is opgenomen dat iedere werkgever maatregelen moet nemen om PSA te voorkomen en te bestrijden. In de praktijk geven veel werkgevers echter onvoldoende uitvoering aan deze wettelijke verplichtingen. Daarom stuurt de Arbeidsinspectie hier actief op in de periode 2023-2026. Daarbij zet zij verkennende inspecties in, op basis van een online vacaturescanner. De focus ligt op de sectoren onderwijs en de zorg, maar via de vacaturescanner kan de inspectie bij werkgevers in alle sectoren terechtkomen. De problematiek speelt bijvoorbeeld ook in de beveiliging en opsporing, vervoer (goederen en personen), industrie, kunst en cultuur en bij politie en defensie.

Meer preventie, ook bij niet gecontroleerde bedrijven
Met het programma streeft de inspectie de volgende doelen na:

Voorlichting, maar zeker ook handhaving
De inspectie geeft aan dat de aanpak enerzijds tot doel heeft meer voorlichting te geven, maar ze benadrukt anderzijds dat ook handhaving een belangrijk aspect is. Op haar site staat het als volgt:

“Als werkgever moet u beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen.”

Goed PSA-beleid hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn
Het formuleren en uitvoeren van een goed PSA-beleid hoeft niet ingewikkeld te zijn of veel te kosten. Onze partner PSAttent is gespecialiseerd in het implementeren van preventieve PSA-programma’s en kan werkgevers ook adviseren welk beleid zij kunnen voeren. De aanpak van PSAttent heeft zich in de praktijk bewezen. Toen de Arbeidsinspectie twee grote werkgevers in de regio Amsterdam onlangs een aanwijzing gaf, bleek implementatie van het programma van PSAttent een passende maatregel om aan de wensen van de inspecteur te voldoen.

De Verzuimstopper: aandacht voor mentale én fysieke belasting
Een programma van PSAttent dat bij de huidige campagne van de inspectie zeker uw aandacht verdient, is de Verzuimstopper. Hiermee besteedt uw bedrijf aandacht aan zowel PSA als fysieke belasting, precies de speerpunten van de campagne dus. PSAttent heeft voor deze combinatie gekozen omdat deze twee aandoeningen 52% van alle verzuimdagen veroorzaken. Maar hij beantwoordt natuurlijk ook perfect aan de aandachtspunten van de Arbeidsinspectie.

Interesse?
De Verzuimstopper is af te sluiten in combinatie met de inkomensverzekeringen van Mandaat Assuradeuren. Gebruik onze offertetool om de tarieven te bekijken. Heeft u vragen? Neem contact op met onze afdeling acceptatie via 0314 – 76 03 67 of mail naar inkomen@mandaatassuradeuren.nl. We zijn u en uw klant graag van dienst.

logo