Verzuim door werkdruk groot risico bij huidig personeelsgebrek

Door de krappe arbeidsmarkt loopt in veel organisaties de werkdruk flink op. Hier is een belangrijk risico aan verbonden. Leidt de werkdruk tot verzuim, dan duurt dit gemiddeld twee keer zo lang als verzuim om andere redenen. Met een doorsnee verzuimduur van 38 dagen kan de schade flink oplopen. Werkgevers doen er verstandig aan alert te zijn op stresssignalen.

De aan werkdruk verbonden risico’s komen naar voren uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontleent aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). In 2021 noemden in dit jaarlijkse onderzoek bijna 520.000 werknemers van 15 tot 75 jaar werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Van deze werknemers was 33% langdurig afwezig (20 werkdagen of meer). Dit percentage is eveneens ruim twee keer zo hoog als gemiddeld.

De ene sector is de andere niet
Verzuim door werkdruk komt in sommige sectoren en beroepsgroepen duidelijk meer voor dan in andere. Vooral het onderwijs scoort hoog. Maar liefst 10,9% van de werknemers die verzuimden noemde hier in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor het laatste verzuim. Ter vergelijking: het landelijke gemiddelde ligt op 6,7%. Andere beroepsgroepen met veel verzuim door werkdruk zijn ICT’ers, werknemers in creatieve- en taalkundige beroepen en zorg- en welzijnswerkers. In verhouding lage scores zijn te vinden bij werknemers in agrarische beroepen, de transport en logistiek en de dienstverlening.

Stresssignalen herkennen is de crux
Werkgevers die verzuim door werkdruk willen voorkomen, doen er verstandig aan alert te zijn op stresssignalen. Met name piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn belangrijke voorspellers van uitval, zo blijkt uit onderzoek. Maar er zijn nog veel meer signalen die op stress kunnen duiden. Wie deze tijdig herkent en bespreekbaar maakt, kan niet alleen verzuim voorkomen maar ook het werkplezier verhogen. En dat is in een periode van drukte van groot belang voor de prestaties. Praktische tips over stresssignalen en mogelijkheden om overspannenheid en burn-out te voorkomen zijn te vinden in een publieksfolder van de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen.

Werkdruk succesvol aanpakken?
De specialisten van ons zusterbedrijf Alpina@Work staan u en uw klant graag terzijde met deskundig advies. Neem contact met hen op via: 0314-373 264 of info@alpinawork.nl.