Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren

Middelharnis/Doetinchem, 8 februari 2021 – Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep – beide gerenommeerd specialist op de Nederlandse verzekeringsmarkt – hebben het voornemen te fuseren. Hiermee ontstaat een nieuwe groep met een stevige, ambitieuze en dynamische marktpositie tussen Nederlandse en internationale spelers, met de financiële en operationele slagkracht voor voortdurende innovatie voor klanten en voor verdere acquisities in de markt. In het eerste kwartaal van dit jaar zullen beide partijen zorgvuldig voorbereiden op welke wijze een fusie het best kan worden ingericht. Bij deze fase zullen medewerkers, klanten en overige stakeholders nauw betrokken worden.

De Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep zijn zeer gezonde ondernemingen, die hard groeien. Een samengaan versterkt de gezamenlijke positie op het speelveld in de Nederlandse verzekeringsmarkt en maakt de onderneming aantrekkelijker voor nieuwe professionals.

Verbreding product portfolio biedt volop kansen voor klanten
Michael de Nijs, CEO Voogd & Voogd: “Voogd & Voogd is van oorsprong een familiebedrijf. In de 112 jaar van ons bestaan is dit de eerste keer dat we een fusie aan zullen gaan. En de Heilbron Groep is hiervoor de uitgelezen partij: deze fusie biedt volop kansen voor klanten. Met Heilbron Groep’s aanvullend portfolio aan producten en diensten, hun enorme commerciële slagkracht – en volop mogelijkheden om onze sterke punten in technologie en particuliere dienstverlening verder in te zetten. De fusie versterkt onze positie als serviceprovider voor tussenpersonen en verzekeraars en biedt ons de mogelijkheid om ons aanbod voor klanten te verbreden en te verdiepen. We gaan nu samen zeker stellen dat deze fusievoordelen biedt aan onze klanten en onze medewerkers. Want zij zijn onze absolute prioriteit.”

Marco Gregoor, CEO de Heilbron Groep: “Wij hebben enkele jaren geleden bewust gekozen voor een ‘buy-and-build’-strategie om ons aanbod te versterken en ervoor te zorgen dat we kantoren hebben die ons dichterbij nog meer klanten in de Nederlandse markt brengen. Dit betekent ook dat wij ruime ervaring hebben met het succesvol integreren van organisaties; met medewerkers te helpen om goed in een nieuwe organisatie te landen; en ervoor te zorgen dat klanten gemakkelijk toegang hebben tot nieuwe product-opties die de uitbreiding biedt – en tegelijkertijd het echte familiegevoel te behouden met onze ondernemers en alle medewerkers. Daarin willen we nu samen met Voogd & Voogd een nieuwe stap nemen. Een stap die een enorme versnelling in de ontwikkeling van onze groep betekent, door technologische vooruitstrevendheid, additionele dekking en distributienetwerk. Samen kunnen we internationale marktpartijen unieke toegang bieden tot de Nederlandse markt.”

Nieuwe groei en ontwikkeling eigen medewerkers
Voor medewerkers biedt het voorgenomen samengaan van beide bedrijven meer en diverse carrièremogelijkheden. De Nijs: “Met kantoren door het hele land, meer diverse klantgroepen en met een uitgebreider productportfolio en de nadrukkelijke focus op digitalisering en technologie, biedt de combinatie van de Heilbron Groep en Voogd & Voogd extra kansen voor groei en ontwikkeling voor de eigen medewerkers – met alle mogelijkheid om de dagelijkse werkzaamheden nog aantrekkelijker te maken. Vanzelfsprekend biedt een fusie ook mogelijkheden om duplicatie te verminderen en onze operationele efficiency te verbeteren. Waar dat nodig is, is het uitgangspunt dit met natuurlijk verloop in te vullen.”

Zorgvuldig uitwerken
In het eerste kwartaal van 2021, zullen beide partijen zorgvuldig de fusie uitwerken hoe de voordelen voor klanten en medewerkers optimaal te benutten. Frank Germans, medebestuurder van de Heilbron Groep: “Om de beide organisaties helemaal klaar te maken voor een succesvolle en soepele integratie, zal een apart integratieteam, bestaande uit specialisten van beide ondernemingen aangevuld met externe experts, een gedetailleerde routekaart ontwikkelen voor de beste vorm van samenwerking op elk gebied van de operatie en om zorgvuldig af te wegen hoe onze twee sterke bedrijfsculturen het beste te combineren.”

De fusie resulteert in een onderneming van in totaal 1.600 medewerkers met 32 vestigingen in heel Nederland. Voogd & Voogd en de Heilbron Groep samen bieden een combinatie van zakelijke verzekeringsdienstverlening op het gebied van arbeid en inkomen, ziekte en verzuim en zorg, met dienstverlening voor particuliere verzekeringen op het gebied van acceptatie en administratie van schadeverzekeringen, premie-incasso, schadeafhandeling en uitbetaling.

Het bestuur zal bestaan uit Michael de Nijs, Frank Germans en Marco Gregoor – met De Nijs als voorzitter. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit Bas de Voogd en Lex Geerdes en afgevaardigden van de grootaandeelhouders. Investeringsmaatschappij Five Arrows Principal Investments ondersteunt de plannen van beide directies volledig en blijft na de voorgenomen fusie aan als belangrijke aandeelhouder. De voorgenomen fusie is onderhevig aan de vervulling van gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de AFM. De ondernemingsraden worden vanzelfsprekend geraadpleegd voor advies en instemming.

Over Voogd & Voogd
Voogd & Voogd is in de verzekeringsbranche een belangrijke schakel tussen (online) adviseurs en verzekeraars. Als serviceprovider is Voogd & Voogd verantwoordelijk voor de acceptatie en administratie van schadeverzekeringen, premie-incasso, schadeafhandeling en uitbetaling. www.voogd.com

Over de Heilbron Groep
De Heilbron Groep is met het verzekeringsadviesbedrijf, makelaardij, volmachtbedrijf en arbodienstverlening een van de grootste onafhankelijke financiële adviesbedrijven van Nederland. Intussen telt de Heilbron Groep bijna 1.000 medewerkers die werkzaam zijn op één van de 25 locaties verspreid door het hele land. www.heilbrongroep.nl